Witam na mojej stronie.

Nazywam się Robert Zabrocki. Jestem programistą specjalizującym się w realizacji projektów PLC | SCADA | HMI | GPRS w branży wodno – kanalizacyjnej.

Od podstaw buduję oprogramowanie sterujące i wizualizujące pracę oczyszczalni ścieków. Tworzę i obsługuję monitoringi sieci kanalizacyjnych. Programuję sterowniki przepompowni ścieków, przepompowni melioracyjnych i stacji uzdatniania wody.

Podejmując ze mną współpracę oszczędzacie państwo czas przeznaczony na programowanie sterownika PLC i panelu HMI. Zyskujecie usługi specjalisty, który stworzy wizualizację procesu kontrolowanego przez Wasz sterownik oraz wykona system monitoringu sieci kanalizacyjnej będącej pod Waszym nadzorem.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY !

PLC. PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH.

Oferuję kompleksową usługę w skład, której wchodzą:
Implementacja algorytmu sterowania, wykonanego w oparciu o wymagania klienta. W sytuacji, kiedy wizualizacja wykonywana jest przez inną osobę lub w sytuacji, kiedy do sterownika podłączany jest modem serii MT programowany przez inną osobę, wytwarzany jest wektor komunikacyjny umożliwiający połączenie pracy obu programistów.
Testowanie napisanego programu bezpośrednio w siedzibie klienta lub zdalnie w zależności od możliwości technicznych.
Uruchomienie zaprogramowanego sterownika na docelowym miejscu funkcjonowania systemu.
Od 2003 roku, w ramach zrealizowanych przez siebie zadań, zetknąłem się ze sterownikami umieszczonymi poniżej:
 • Unitronics JAZZ, Vision
 • Siemens
 • B&R
 • Allen – Bradley
 • EMERSON (dawniej GeFanuc)
 • Horner APG
 • Phoenix Contact
Zapraszam do bliższego zapoznania się z projektami, które zrealizowałem. Zostały przedstawione na stronie realizacje.

SCADA „PROMOTIC”. TWORZENIE WIZUALIZACJI.

Na przestrzeni czasu obejmującego moją dotychczasową działalność zawodową wyspecjalizowałem się w tworzeniu wizualizacji w “PROMOTIC” – pakiecie SCADA czeskiej firmy Microsys. Od wielu lat wykonuję wizualizacje tylko za pomocą tego oprogramowania. Dzięki temu osiągnąłem w tej dziedzinie dużą biegłość.
Oferuję kompleksową usługę w skład, której wchodzą:
Wykonywanie aplikacji desktopowych działających na komputerze zlokalozowanym w dyspozytorni i/lub wizualizacji dostępnych za pośrednictwem przeglądarek WWW i telefonów komórkowych.
Każda wykonana wizualizacja składa się z komponentów umożliwiających kompleksową obsługę wizualizowanego obiektu. Seria ekranów synoptycznych pozwala zorientować się w sytuacji w jakiej znajduje się obiekt. System alarmów pozwala na zapisywanie do pamięci nieulotnej komputera wszystkich krytycznych informacji generowanych przez monitorowany system. Systemy: trendów i raportów dają możliwość przeglądania danych zgromadzonych na dysku twardym komputera. Z kolei system logowania użytkowników pozwala na określenie zalresu możliwości dla poszczególnych osób mających dostęp do systemu.
Tworzone wizualizacje należą do szerokiego zakresu aplikacji. Od najmniejszych monitorujących pojedyńcze pompownie. Do rozbudowanych monitorujących sieć kanalizacyjną złożoną z kilkudziesięciu pompowni z dużą gminną oczyszczalnią ścieków. Dane ze sterowników obiektowych zbierane są za pośrednictwem szerokiej gamy protokołów przemysłowych (ModbusRTU, ModbusTCP, …) po szerokiej gamie magistral (RS232, RS485, CAN, Ethernet, GPRS, …).
Istnieje możliwość wykonania wizualizacji w sytuacji, kiedy program sterujący sterownikiem PLC pisze inna osoba. To samo dotyczy sytuacji, w której program na MT pisze inny programista.
Zapraszam do bliższego zapoznania się z projektami, które zrealizowałem. Zostały przedstawione na stronie realizacje.

HMI. PROGRAMOWANIE PANELI OPERATORSKICH.

W zakresie usług świadczonych przez moją firmę znajduje się tworzenie wizualizacji na panelach operatorskich. Istnieje możliwość stworzenia całkiem nowej aplikacji od podstaw razem z programowanym sterownikiem PLC. Zdarzają się również sytuacje, w których wizualizację tworzy się do już istniejącego projektu sterownika lub do sterownika programowanego w tym czasie przez inną osobę. Panele HMI mogą również zostać zaprogramowane do współpracy z modemami telemetrycznymi firmy InVentia.
Od początku pracy zawodowej, w ramach zrealizowanych przez siebie zadań, miałem okazję wykonać wizualizację na panelach umieszczonych na poniżej:
 • Siemens

 • B&R
 • Allen – Bradley
 • Astraada, Emerson QuickPanel
 • Phoenix Contact
 • Unitronics JAZZ, Vision
 • Horner APG
Zapraszam do bliższego zapoznania się z projektami, które zrealizowałem. Zostały przedstawione na stronie realizacje.

GPRS. PROGRAMOWANIE MODUŁÓW FIRMY InVENTIA.

Kolejną usługą świadczoną przez moją firmę jest tworzenie systemów monitoringu w oparciu o bezprzewodową transmisję GPRS zapewnianą przez operatorów telefonii komórkowej. Realizowana jest z wykorzystaniem modemów telemetrycznych serii MT polskiej firmy InVentia. Systemy takie doskonale sprawdzają się tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia Internetu kablowego.
Oferuję kompleksową usługę w skład, której wchodzą:
Realizacja algorytmów sterujących (realizacja zadań sterownika PLC).
Wytwarzanie prostych i złożonych algorytmów wysyłania danych. Wysyłanie danych może odbywać się w sposób cykliczny, zdarzeniowy lub mieszany będący złożeniem transmisji zdarzeniowej i cyklicznej.
W sytuacji, w której moduł telekomunikacyjny pełni rolę sterownika, istnieje możliwość zaprogramowania panelu operatorskiego. Daje to możliwość wpływania na proces sterowania realizowany przez moduł MT.
Istnieje możliwość uczestniczenia w projektach, w których każdą częścią zajmuje się inny programista. W takiej sytuacji wytwarzane są wektory komunikacyjne i dokumentacja umożliwiająca połączenie komponentów wykonanych przez poszczególne osoby.
Zapraszam do bliższego zapoznania się z projektami, które zrealizowałem. Zostały przedstawione na stronie realizacje.